|
|
ستاد خبری قوه مقننه

صفحه اصلی » سامانه تلفن گویا 132»پیگیری موارد درخواستی
 

[1395/02/14]
پیگیری موارد درخواست
تماس گیرندگانی که مایل به پیگیری پاسخ گزارش های مورد نظر خود هستند