|
|
ستاد خبری قوه مقننه

صفحه اصلی » سامانه تلفن گویا 132»قابلیت های سامانه
 

[1395/02/14]
قابلیت های سامانه
سامانه تلفنی 132 از دو قابلیت برای برقراری ارتباط برخوردار می باشد