|
|
ستاد خبری قوه مقننه
صفحه اصلی » آگاه سازی » آگاه سازی
بازدید:1379
0.0 (0)
آگاه سازی
[1394/04/13]

آگاه سازی  

مهمترین وظایف و اختیارات قوه مقننه(به طور خلاصه) چیست؟
 بيشتر بدانيم: مهمترين وظايف و اختيارات قوه مقننه(به طور خلاصه) چيست؟ بهترين منبع براي اطلاع از وظايف و اختيارات قواي سه گانه رجوع به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، لذا براساس اين قانون به مهم ترين وظايف و اختيارات قوه مقننه به صورت زير اشاره مي شود: 1- قانونگذاري مهمترين وظيفه قوه مقننه قانونگذاري در چهار محور است: الف) قوانين معمولي : كه عبارتند از قوانين و مقررات جاري كشور كه اصل 71 قانون اساسي به آن اشاره دارد. ب) قوانين خاص و سازمان دهنده؛ قوانيني كه به لحاظ اهميتي كه دارد به صورت خاص مورد تاكيد قانون اساسي قرار گرفته است.مانند شوراها، امنيت و مصونيت، تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح و... ج)قوانين تفويضي؛ بنا بر اصل 85 قانون اساسي مجلس مي تواند تصويب برخي قوانين آزمايشي و يا تصويب دائمي اساسنامه دستگاههاي دولتي را به كميسيونهاي تخصصي خود واگذار كند. د ) تفسير قوانين؛ وظيفه ديگر مجلس در حوزه قانونگذاري تفسير قوانين مبهم است. 2- نظارت: وظيفه محوري ديگر قوه مقننه نظارت است كه در چند جنبه ظاهر مي شود: الف) نظارت تاسيسي: كه شامل نظارت بر تشكيل دولت و راي اعتماد به وزيران و كابينه و همچنين نظارت بر تغيير وزرا و نيز درمورد تسليم برنامه دولت به مجلس مي شود. ب) نظارت اطلاعي: كه شامل اطلاع مردمي، سئوال از وزير و ريس جمهور و تحقيق و تفحص از سازمانها و وزارتخانه هاي زير مجموعه آنها ج) نظارت استصوابي: بر معاهدات و قراردادهاي بين المللي ، نظارت بر تغيير خطوط مرزي ،نظارت بر برقراري حالت فوق العاده و محدوديتهاي ضروري، نظارت بر صلح دعاوي مالي دولت يا ارجاع ان به داوري، نظارت بر دادن امتياز تشكيل شركتها و موسسات به خارجيان. د) نظارت مالي: نظارت مالي بر تدوين بودجه ، اجراي بودجه ه)نظارت سياسي ؛ بر مسئوليت سياسي اعضا قوه مجريه، استيضاح وزيران، و رييس جمهور.
یادداشت ها
Parameter:51804!model&191 -LayoutId:191 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار